OVER AAFKE

Ik ben een enthousiaste psycholoog met een passie voor ACT. Na mijn studie Psychologie heb ik meer dan tien jaar als docent Psychologie in het hoger onderwijs gewerkt. Mijn kracht is mijn analyserend vermogen, open persoonlijkheid en het gebruik van humor. Ik genoot vooral van mijn taken als studentbegeleider, stagebegeleider en studieadviseur omdat ik op die manier meer betrokken was bij het coachen en de persoonlijke ontwikkeling van de studenten.
Op het moment dat mijn man zijn droom ging realiseren en een eigen zaak begon, heb ik een professionele ‘uitstap’ gemaakt: ik combineerde het moederschap met het opbouwen van de eigen zaak. Mijn ervaring als HR- en office-manager in de commerciële sector heeft mijn stressbestendigheid en organisatorische kwaliteiten laten groeien, maar mijn passie voor coachen en begeleiden was te groot om er te blijven werken. Mijn terugkeer naar het onderwijs bevestigde: coachen moet de kern van mijn werk vormen!

Naast begeleiden en coachen verloor ik mijn hart aan ACT.  Op persoonlijk vlak ervoer ik zelf de voordelen van ACT: ik kijk met meer mildheid naar mezelf en ik richt mijn tijd en energie op zaken die ik écht belangrijk vind. En door ACT zette ik de professionele stap om mijn eigen bedrijf ACT by Aafke op te richten.

Ik ben gespecialiseerd in zowel individuele- als groepsbegeleiding en ik volg nog regelmatig workshops en bijscholingen om mijn ACT kennis uit te breiden. In mijn aanpak zit mijn persoonlijke ervaring met ACT en wil ik heel graag anderen (direct of via professionals) begeleiden naar een meer waarde(n)vol leven.

Wil je meer over mij weten? Volg mij dan via social media.