INFO

Ik ben aangesloten bij:

  • Internationale beroepsvereniging: Association for Contextual Behavioral Science (ACBS)
  • Nederlandstalige vereniging voor ACT, Afdeling België-Nederland: ACBS BeNe

En in het bezit van:

  • “Visum houdende toelating om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen”, onder visumnummer 289090 (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Brussel, België